Om oss

Residensstadens historia

Residensstaden Förvaltning & Utveckling AB grundades i Gävle 2019. Vi är ett bolag med fokus på att skapa värden och relationer genom uthyrning, utveckling och affärer.

Vi har under de år vi varit i fastighetsbranschen haft uppdraget att skapa så stora värden som möjligt till våra ägare och det har vi lyckats med. Vi vill därför tro att andra fastighetsägare också skulle ha nytta av våra tjänster. Vår ambition är därför att hjälpa dig att utveckla ditt bestånd, skapa högre värden som ger dig möjligheten att växa med ett större underlag och kassaflöde som grund.

Vi vänder oss till alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek. Uppdragen formas tillsammans utifrån era behov och förutsättningar. Vi hjälper er med såväl kortare uppdrag, uthyrnings- och utvecklingsprojekt som med löpande förvaltning över tid. Under våra år i fastighetsbranschen har vi byggt upp goda relationer med en mängd kompetenta entreprenörer. Vi bygger vidare på detta och via dessa samarbeten kan vi erbjuda er en kontakt till allt som har med er förvaltning att göra.

Den traditionella förvaltningen ser vi som en hygienfaktor för att skapa attraktiva fastigheter. Det är också grunden för att vi ska kunna vara er affärspartner och rådgivare. Varje fastighet är unik och med vision och idéer ger vi era fastigheter möjlighet att nå sin fulla potential. Genom långsiktighet och i nära relation med er skapar vi framtida värden.