Utveckling

Grundarna av Residensstaden har under hela sin verksamma tid arbetat med att skapa värden åt fastighetsbolag och staden där fastigheterna befinner sig. Hur ser framtidens boende ut och hur ser våra arbetsplatser ut i framtiden? Kommer vi bo och arbeta på det sätt vi känner till eller kommer hemmet ha en annan betydelse och hur kommer arbetsgivaren att se på de befintliga ytorna. Hur ska fastighetsbranschen anpassa sig till växande befolkning, digitalisering, hemarbete mm? Fastighetssektorn står inför en stor förändring just nu och inte minst har den senaste pandemin accelererat händelseförloppet, nu är det viktigt att anpassa sitt bestånd för att säkra framtida värden. Vi vill tro att fastighetsutveckling är att förstå, identifiera och förverkliga potentialen i er portfölj.

Varför välja oss

01

Värden

Vi vill skapa värden åt våra kunder och deras egendom

02

Växa

Vi hjälper er att växa såväl värdemässigt som storleksmässigt

03

Långsiktigt

Vi skapar långsiktighet i en nära relation med er

 

Vi hjälper dig hela vägen

Samarbetspartners